Nasza parafia w obliczu epidemii koronawirusa

W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań w naszym kraju podajemy kilka zasad, które mają nam pomóc w przeżywaniu Eucharystii i nabożeństw. 

1. Przyjmowanie Komunii św.

Zgodnie z prawem w Polsce obowiązują dwa sposoby przyjmowania Komunii św.: bezpośrednio do ust i na rękę. Bardzo prosimy o przyjmowanie Komunii na rękę. Pamiętajmy, aby czynić to z godnością, przed przyjęciem przyklęknąć lub wykonać głęboki ukłon i spożyć Najświętsze Ciało wobec kapłana czy szafarza. 

 

2. Znak pokoju.

Zrezygnujmy z przekazywaniu sobie znaku pokoju przez podawanie ręki. Wystarczy skinienie głową. Pamiętajmy, że przekazywanie sobie znaku pokoju ma być wyrazem naszego przebaczenia innym i jedności z innymi. Warto przeczytać sobie fragment Ewangelii, w której Jezus mówi wprost: Jeśli niesiesz dar swój do świątyni i przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw dar i idź napierw pojednać się z bratem. Dopiero później wróć i dar swój ofiaruj. (Mt 5,23-24)

 

3. Higiena rąk.

Zarówno kapłani jak i szafarze przezd Mszą świętą dezynfekujemy ręce środkiem do dezynfekcji. Warto, aby każdy zadbał o to, zwłaszcza przyjmując Komunię świętą zważywszy, że dotykamy rękami klamek, ławek i innych rzeczy.

 

4. Kropielnice.

Na czas zagrożenia nie napełniamy kropielnic wodą święconą. Wiemy, że niejednokrotnie jest to odruch, ale znów wracam do tego co mówiłem wcześniej. Pokropienie wodą święconą ma być wyrazem usposobienia naszego serca na spotkanie z Panem.

 

5. Sakrament spowiedzi.

W naszych konfesjonałach są zamontowane folie ochronne. Będziemy służyć w sakramencie pokuty jak do tej pory. Nie popadajmy w paranoję i nie pozwólmy sobie na brudne sumienia.

 

6. Msze święte.

Będziemy sprawować Msze święte z taką częstotliwością jak do tej pory. Będziemy śpiewać suplikacje w czasie Mszy prosząc Boga, aby zachował nas od epidemii. 

 

7. Indywidualna modlitwa.

"Tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach" (abp S. Gądecki). Nasz kościół jest stale otwarty, zachęcamy do tego, aby poświęcić chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Wacława w Krzanowicach, siedziba: 47-470 Krzanowice, ul. Kościelna 5.