Odpusty i kiermasze

Odpust ku czci św. Wacława w Krzanowicach

28.09. lub najbliższą niedzielę

 

 

 

Kiermasz w Kościele Parafialnym

11.11. - lub najbliższa niedzielę

 


 

Odpust ku czci św. Barbary na filii w Pietraszynie

04.12. lub 1. niedzielę adwentu

 


 

Kiermasz w Pietraszynie

3 niedziela października

 


 

Odpust ku czci św. Mikołaja w Krzanowicach

6.12. (ipsa die) - połączony z tradycyjną procesją konną.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Wacława w Krzanowicach, siedziba: 47-470 Krzanowice, ul. Kościelna 5.