Historia Parafii św. Wacława w Krzanowicach

Miejscowość Krzanowice otrzymała prawa miejskie około roku 1265 i wtedy istniały już zarówno kościół jak i parafia. Do parafii należało miasto Krzanowice oraz okoliczne wioski takie jak: Bolesław, Borucin, Kuchenna, Samborowice, Starachowice i Rochów. W roku 1925 roku przyłączono jeszcze wieś Pietraszyn z przerwą w latach 1948-56 kiedy to wieś Pietraszyn podlegała pod proboszcza z Samoborowic.  

 

Dzisiaj do parafii należą tylko miasto Krzanowice, wieś Krzanowice oraz wieś Pietraszyn (około 2500 mieszkańców).  Do II wojny swiatowej parafia Krzanowice należała do Diecezji Ołomunieckiej (Czechy). Pierwsza wzmianka o istnieniu Kościoła parafialnego pochodzi z roku 1288 pw. św. Wacława - patrona Czech i Diecezji Ołomunieckiej. Obraz św. Wacława znajduje się w głównym ołtarzu naszego Kościoła.

 

Kośćiół w swej historii kilkakrotnie ulegał pożarom oraz był przebudowywany w latach 1604, 1696, 1784, 1843. Po pożarze w roku 1913 wybudowano nowy większy kościół w stylu barokowym (stary kościół był w stylu neogotyckim). Projektantem obecnego kościoła jest Józef Seyfried z Krawarza, a budowniczym ks. Augustyn Quittel ówczesny proboszcz Krzanowic. Jego budowa trwała półtora roku od maja 1914 do końca 1915. 13 listopada 1915 roku ks. bp. Sufragan ołomuniecki Karol Wismar dokonał jego konsekracji. Kościół jest potęny ma 48 m długości, nawa główna ma 27 m szerokości z kaplicami 35 m, a sklepienie na wysokości 17 m. Wysokość kopuły sięga 20 m. Wieża ma 56 m wysokości.

 

Polichromie wykonali artyści z Monachium - prof. Hans Martin przy udziale Paula Hofmanna i Franza Zacha w 1915 roku. W czasie drugiej wojny światowej Kościół uległ uszkodzeniom - odbudował go Ks. Radca Franciszek Pawlar, długoletni proboszcz (1948-1980) w latach 1947-48.

 


Poniżej wymienione dokonania były możliwe dzięki wielkiej trosce parafian o swój Kościół i ich ofiarności.


Sporządził:
Ks. Dziekan Wilhelm Schiwon
Proboszcz Krzanowic od 1980 roku.

Z najnowszej historii parafii

Wybudowano nową Plebanię i Dom Katechetyczny naprzeciw Kościoła. W roku 1983 Kościół św. Wacława został wpisany do rejestru Obiektów Zabytkowych przez Wojewódzkiego Konserwator Zabytków w Katowicach.

Przeprowadzono remont kapitalny Kościoła - między innymi naprawiono uszkodzoną więźbę dachu, a cały dach został pokryty blachą miedzianą. Ściany zewnętrzne otrzymały nową elewację, okna zaszklono nowym szkłem ornamentowym.

Przeprowadzono po raz pierwszy od blisko 80 lat renowację i konserwację starej zabytkowej polichromii Kościoła.

Dokonano renowacji i konserwacji zabytkowego Głównego Ołtarza z obrazem św. Wacława oraz zabytkowej ambony. Prace te wykonał artysta malarz Jan Maślanka z Bielska.

Powstała Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny (opieka medyczna w domu) przy współpracy z Urzędem Gminy.

Renowacja i konserwacja 4 zabytkowych bocznych ołtarzy została wykonana przez artystę malarza Krzysztofa Jeża z Żywocic k/Krapkowic w latach 1998-2000.

Najnowsze inwestycje w Kościele to zainstalowanie ogrzewania podłogowego pod ławkami i zafundowanie nowych ławek.

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Św. Wacława w Krzanowicach, siedziba: 47-470 Krzanowice, ul. Kościelna 5.